Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja - rok przedszkolny 2021/22

   

Przedszkole Miejskie nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach 

 

 

Rozpoczynamy nowy rok przedszkolny. Powitamy wszystkie dzieci już 1-go września 2021r. Pracować będziemy w 6 - grupach: najmłodsze dzieci uczęszczają do grupy „Rybki” potem „Kamyczki”, „Bursztynki”, „Marynarze”, „Muszelki” i „Rybacy”. Dzieci przydzielane są do grup w zbliżonym wieku. Każdego roku sytuacja wygląda inaczej, uzależniona jest od ilości dzieci w danym roczniku zgłoszonych przez rodziców do przedszkola. Nauczyciele w każdej  grupie pracują podążając za dzieckiem, dostosowując wymagania do indywidualnych możliwości dziecka.  Metody, którymi pracujemy  zachęcają by maluchy same zainteresowały się daną aktywnością i w ten sposób rozwijały swój własny indywidualny potencjał. Dbamy o ich umiejętności językowe, plastyczne, muzyczne, matematyczne, sprawność ruchową. Pomagamy dzieciom odnajdywać i rozwijać swoje zainteresowania. Zapewniamy swobodną zabawę a zarazem dbamy o ich dynamiczny rozwój. 

W środę 1-go września 2021 r. dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem dnia.

 

 

Rozkład dnia w przedszkolu:

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 600 -1630

 

W godzinach 600-1630 nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują  do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek jak również charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie, rozbieranie, korzystanie z toalety. Bardzo ważna dla rozwoju dziecka jest samodzielna zabawa.      

 

w grupie. 

 

Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu:

 

 

600 - 820

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w zespołach i indywidualne, inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań.

 Działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna. Prowadzenie obserwacji dzieci przez nauczyciela

 Zabawy poranne z całą grupą

820 - 830

czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

830 - 845

Śniadanie  - kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

845 - 900

Czynności higieniczne

900 - 1000

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnych z tematyką zajęć

1000 - 1015

Przekąska

1015 - 1130

Zabawy przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim  w/g planu         w każdej  grupie. 

Rytmika w/g planu w grupie. 

Grupy młodsze:

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Czynności samoobsługowe przed wyjściem  (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

Grupy starsze:

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, własna aktywność dzieci, praca w małych zespołach: rozwijanie uzdolnień dzieci oraz praca wyrównawcza. 

1130 - 1200

Przygotowanie do posiłku. Pierwsze danie -zupa. Realizacja założeń programowych         w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

1200 - 1330

Grupy młodsze:

Odpoczynek poobiedni 

Grupy starsze:

relaksacja, zabawy konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy na powietrzu, zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Czynności samoobsługowe przed wyjściem  (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

1330- 1400

Przygotowanie do posiłku - drugie danie 

Zachęcanie dzieci do próbowania różnorodnych potraw 

1400 - 1630

Zabawy swobodne i inspirowane przez nauczyciela. Czynności porządkowe.        

Zabawy w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Prowadzenie obserwacji dzieci przez nauczyciela

Logopedyczne, ogólnorozwojowe prowadzone przez nauczycieli w grupach

Na wniosek Rodzica - udział w zajęciach katechezy w/g planu 

 

 

Kontakt z nami: 

 

Tel

e-mail 

Przedszkole

91 32 80 362

 

Dyrektor

91 32 78 817

dyrektor@morskieskarby.pl 

Sekretariat 

91 32 78 818

przedszkole@morskieskarby.pl

Wychowawcy

————————

Kontakt w dostępny w każdej grupie w zakładce "grupy przedszkolne"

Intendent

91 32 80 362

intendent@wp.pl

 

Ponadto:

Dyrektor przyjmuje w każdy wtorek w godz 1400 - 1600  po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wszystkie ważne dla Rodziców informacje przekazywane są poprzez stronę internetową (morskieskarby.pl)  lub w kontakcie e-mail (bardzo prosimy Rodziców o potwierdzenie 

u nauczycieli w grupach  prawidłowego adres e-mail do kontaktu).

 

Płatności

 

Płatność za przedszkole rozkłada się następująco:

 

Pobyt dziecka w przedszkolu w  godzinach od 600-9°° oraz od 1400-1630 - opłata 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

Za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola opłata wynosi 0,5 zł za każda godzinę. Wniosek o zniżkę należy złożyć u intendenta przedszkola do 30.09.2021r. w godzinach: od 14.oo do 15.oo. (Druki oświadczeń dostępne w zakładce: pliki do pobrania).

 

 

 W godzinach od 900 do 1400 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

 

Opłata za wyżywienie to kwota 6 zł dziennie. 

Szczegóły dotyczące płatności znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce „opłaty” oraz na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

 

Wyprawka

 

Wyprawka dla przedszkolaka:

  • Kapcie - powinny być wygodne, bezpieczne, nie śliskie, najlepiej takie, które dziecko łatwo samodzielnie założy
  • Ubrania na zmianę - proszę przygotować komplet, który pozwoli na przebranie dziecka w razie  potrzeby (bielizna, spodnie, bluzeczka, skarpetki, rajstopki itp.)
  • Szczoteczka do zębów, pasta, kubeczek
  • Dla dzieci 3 i 4 letnich: kocyk, poduszeczka i prześcieradełko 
  • Mały ręcznik do rąk
  • Ubranie, które pozwoli na korzystanie z podwórka  w dni „mokre” (kalosze, odpowiedni płaszczyk itp.)
  • Chusteczki mokre (jeden raz w miesiącu)
  • Chusteczki higieniczne (suche, wyciągane z kartonika, jeden raz w miesiącu)

Pozostałe potrzebne rzeczy będą ustalane z nauczycielami w grupach.

 

Drodzy Rodzice, pamiętajcie ?,

 by wszystkie rzeczy dziecka podpisać w sposób trwały i widoczny.

 

 

Żywienie

Posiłki w naszym przedszkolu przygotowywane są w oparciu o wytyczne ministra zdrowia. Jadłospisy są zbilansowane pod względem kaloryczności i wartości odżywczych oraz dostosowane do wieku dzieci. Są one kontrolowane przez sanepid. 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczna- pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych  możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego udziału w środowisku społecznym.

Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

 Zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej     z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

COVID  - informacje 

Dla przedszkola nadal aktualne są wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja  Organizacja pracy w przedszkolu podporządkowana będzie tym wymogom. Nadal baczną uwagę będziemy zwracać na dzieci, które kaszlą, mają katar lub gorączkę. 

Podczas przyprowadzenia i odbieranie dzieci Rodzice wchodzą tylko do szatni. Odprowadzaniem dziecka do grupy zajmują się wyznaczeni pracownicy. Szczegóły korzystania z domofonu znajdują się przed wejściem do przedszkola. 

Rodzice dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola, podczas adaptacji, mogą przebywać w przedszkolu. 

Na terenie przedszkola, dla osób z zewnątrz, obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk. 

W przedszkolu dzieci nie dezynfekcją rąk !!! Prosimy by rodzic nie brał dziecka za rękę bezpośrednio po zdezynfekowaniu rąk , może to powodować przeniesienie środka dezynfekującego na delikatne dłonie dziecka. 

 

Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice chcący ubezpieczyć swoje pociechy !!!!

Od 1.09 do 15.10 br. należy zadeklarować chęć przystąpienia do ubezpieczenia grupowego   w przedszkolu/żłobku.

W tym celu należy przekazać składkę do Sekretariatu ( codziennie w dni pracy przedszkola    w godzinach 8-9 i 14-15) i podpisać listę imienną, która będzie stanowiła załącznik do polisy  

Ubezpieczyciel Wiener; jest to kontynuacja zeszłorocznej polisy. Z warunkami będzie można zapoznać się na miejscu bądź poprosić o przesłanie na adres mailowy.

Koszt ubezpieczenia dziecka 

W żłobku 36 zł 

W przedszkolu 40 zł

W tym roku udało się wynegocjować 50 % zniżkę dla drugiego dziecka uczęszczającego do placówki. Mam nadzieję że to dobra informacja.

Istnieje też możliwość indywidualnego ubezpieczenia dziecka w tym towarzystwie. W tym celu przekażemy kontakt do reprezentanta ubezpieczyciela, który pokieruje co należy zrobić, prześle link do indywidualnego wybory wariantu polisy. Należy nadmienić że kwota dla warunków oferowanych dla nas jako przedszkola/żłobka będzie wyższa w ofercie indywidualnej.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aleksandra Czyżak-Czmoch

 

Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbywać się będą według harmonogramu przedstawionego na pierwszych zebraniach z rodzicami, które odbędą się w drugim tygodniu września. O szczegółowych terminach zebrań poinformujemy drogą e-mail. 

 

Dyrektor Przedszkola 

Elwira Korcz

Data dodania: 2021-08-30 16:26:05
Data edycji: 2021-09-14 20:30:53
Ilość wyświetleń: 404

Morskie Skarby

Przedszkole
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej